การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 14 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง "เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิก"

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน 

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 14 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิก

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 14 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง "เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิก"


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among the APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlights of the concluding session of 10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR10 Virtual), on the theme of "Sexual orientation and gender identity and SRHR in Asia Pacific ".

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 14 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง "เพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียแปซิฟิก"

การประชุมออนไลน์ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American Podcasts, CastBox FM, Ivy FM, PodAlong, and other podcast streaming platforms.

Gender equality and human rights: "Let different flowers bloom in the garden of God"

Shobha Shukla - CNS

"...All must be encouraged in an understanding of the fact that all human beings are born good, but they may be endowed with different gifts. Deviations from preset norms should not form the basis of ostracism. There should be no discrimination on the basis of one's gender identity. We need to try to see it as a gift and not as a threat...". So had said late Sister Marian Moriarty IBVM, a former Superior General of the Loreto Sisters, when I had met her about a decade ago. These words, coming from a devout Catholic, are indeed encouraging and would help in removing the misconception that religion goes against the so called 'out of line behaviour'.

Why should not government and people hold corporate abuses to account?

Think about this: Should a government come up with laws to protect a corporation against liability lawsuits, or should it come up with laws to regulate corporations and empower citizens so that corporations can be held to account for any kind of abuses or exploitation?

[video] Digital media and political polarisation

[video] Sexual orientation and gender identity & SRHR in Asia Pacific

[podcast] Sexual orientation and gender identity & SRHR in Asia Pacific | concluding APCRSHR10 session


This Podcast features the concluding session of 10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (#APCRSHR10 Virtual), on the theme of "Sexual orientation and gender identity and SRHR in Asia Pacific" along with a Closing Statement by conference convener Dr Chivorn Var.

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American-Podcasts, PodAlong, and other podcast streaming platforms.

APCRSHR10 Virtual intervention by Rukshana Kapali of Nepal

 

Thank you for giving me the floor to talk about this very important topic. I will share some of my experiences, views and thoughts regarding transgender rights and issues in Nepal.

APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Sobo Malik, Khwaja Sira Society, Pakistan

Face it all together: threat of pandemics and responsibility to deliver on health for all

Shobha Shukla - CNS

 
COVID-19 pandemic has proven how global economy depends on health security. Another key lesson hard learnt is how important are integrated health responses and strong local actions for preventing diseases and averting untimely deaths. Global level thrust on health policy, scientific research and programming was of course very important in responding to the pandemic but so were local responses, that were no less important and lifesaving. 

Break the silence: Ending gender-based violence is a human rights imperative

Shobha Shukla - CNS

"There is a global epidemic of violence against women - both within conflict zones and within societies at peace - and it is still treated as a lesser crime and lower priority" had said Angelina Jolie, actress and then UN Ambassador for refugees more than five years ago. With the onslaught of the pandemic and global public health emergency and cascading humanitarian crises, these words have only become even more relevant today.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 13 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง “เพศและรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาวะ รวมถึงสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก”

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 13 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง “เพศและรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาวะ รวมถึงสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก"

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 13 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง “เพศและรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาวะ รวมถึงสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก” เนื่องในช่วงเวลา 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาวะ


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee featuring the 13th session of APCRSHR10 Virtual, on the theme of "Sexual and other forms of gender-based violence & SRHR in Asia and the Pacific". 

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 13 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง “เพศและรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาวะ รวมถึงสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก” เนื่องในช่วงเวลา 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาวะ

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American Podcasts, CastBox FM, Ivy FM, PodAlong, and other podcast streaming platforms.

Community health work is work

This year the Universal Health Coverage (UHC) day is different in a way that never before the UHC message was so loud and clear. From first case of coronavirus eleven months ago to nearly 70 million cases worldwide, the pandemic has made us realize how essential is health security for each one of us - and - unless we ensure development justice for each one of us, no one is protected. Primary healthcare is the fundamental building block of health systems and community health workers who provide primary healthcare services are the true champions. More importantly, community healthcare work, is also an essential work - failing which, our entire health system is threatened.

Lessons from COVID-19: Need for universal healthcare and socio-economic equality

Neha Mazumdar

COVID-19 was first detected in India on 30 January 2020, the same day when the World Health Organization had formally declared a public health emergency of international concern. Since then, the number of cases in our country has risen exponentially, inching towards 10 million. To gain a better understanding of this pandemic and why it has affected our country so heavily, we reached out to Shobha Shukla and Bobby Ramakant of CNS. Bobby feels that although COVID-19 has had significant negative impacts, it has brought the need for better healthcare policies to the forefront.

[video] Sexual and other forms of gender-based violence and SRHR in Asia Pacific

[podcast] Sexual and other forms of gender-based violence in Asia Pacific


This Podcast features the 13th session of #APCRSHR10 Virtual, on the theme of "Sexual and other forms of gender-based violence & SRHR in Asia and the Pacific".

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American-Podcasts, PodAlong, and other podcast streaming platforms.

Sexual and gender-based violence in Asia Pacific: Intervention by Puspa Dewi

 

[This intervention was made in thirteenth session of 10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR10 Virtual) on 7th December 2020 by Prameswari Puspa Dewi] My name is Puspa Dewi, I am the National Coordinator for KITASAMA, a youth network which focuses on sexuality and diversity in Indonesia. Thank you for inviting me and for allowing me to talk about the interlinkages of sexual and gender-based violence and Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) in our region.

[video] Paul Sein Twa, Goldman Environmental Prize awardee, in conversation with development leaders from south Asia

[podcast] Paul Sein Twa, Goldman Environmental Prize awardee, in conversation with development leaders from south Asia


This Podcast features a special conversation with Saw Paul Sein Twa of Karen Environmental and Social Action Network (KESAN), who has been awarded the 2020 Goldman Environmental Prize from Asia (often referred to as the green Nobel), for leading inspiring struggle to preserve both the environment and Karen indigenous peoples rights in Myanmar. 

SDG talks featuring 2020 Goldman Environmental Prize awardee Paul Sein Twa

Paul Sein Twa who has been awarded the 2020 Goldman Environmental Prize from Asia (often referred to as the green Nobel) has led inspiring struggle to preserve both the environment and Karen indigenous peoples in Myanmar. He will join us in sharing insights on his movement and also interact in a panel discussion featuring noted development justice leaders from several countries in south Asia.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 12 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก และช่วงเวลา 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 12 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก และช่วงเวลา 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 12 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง เอชไอวี/เอดส์ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก และช่วงเวลา 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee
who is among the APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 12th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of "HIV/AIDS and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific".

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 12 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ และสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก เนื่องในโอกาสวันเอดส์โลก และช่วง 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American Podcasts, CastBox FM, Ivy FM, PodAlong, and other podcast streaming platforms.

Community-led approaches are pivotal to respond to HIV, SRHR and Covid-19

Shobha Shukla - CNS

Solidarity and accountability are the hallmarks of tackling public health problems, as well as health emergencies. We need integrated interventions that focus on people (and not just the disease), and address the needs of the individuals collectively, urged Eamonn Murphy, Regional Director, UNAIDS, Asia and the Pacific.

Anchor to ending AIDS or Covid-19 is human right to health

Shobha Shukla - CNS

While we have made significant progress since the late 1990s in our fight to end AIDS, but it still remains a major global public health issue. Even today, globally more than 12 million people living with HIV are not on treatment and 1.7 million people became infected with the virus in 2019 because they could not access essential prevention services.

[podcast] HIV/AIDS and sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific


This Podcast features the 12th session of #APCRSHR10 Virtual, in lead up to 2020 World AIDS Day and 16 days of activism against sexual and other forms of gender-based violence, on the theme of "HIV/AIDS and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific".

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American-Podcasts, PodAlong, and other podcast streaming platforms.

[video] HIV/AIDS and SRHR in Asia Pacific: #APCRSHR10 Virtual in lead up to #16DaysActivism & World AIDS Day

APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Angela Kelly-Hanku and Agnes Mek

APCRSHR10 Virtual plenary presentation of Eamonn Murphy, Regional Director, UNAIDS Asia Pacific

APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Dr Harjyot Khosa

APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Jude Tayaben

APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Manisha Dhakal of Blue Diamond Society Nepal

APCRSHR10 Virtual abstract presentation of Samreen of Asia Pacific Transgender Network

Disability is not limited to the body, it is also about mindsets

by Shobha Shukla - CNS

Very often it is our disabling attitudes that make life difficult for people with disabilities, rather than their own physical impairments. More than the disability itself, it is its psychological effects that take a bigger toll on the person, says wheelchair bound Tanzila Khan, a disability rights activist who founded GirlyThings.pk.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 11 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันคนพิการสากล” เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการ และการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พิการ นอกจากนี้ยังมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรวมผู้พิการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิต การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 11 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล


This Podcast in lead up to 2020 International Day of Persons with Disabilities, is in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among the #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 11th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of "Persons with disabilities and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific".

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 11 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง สุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American Podcasts, CastBox FM, Ivy FM, and other podcast streaming platforms.

Faisal Khan's commitment to peace and harmony, and his unfortunate arrest


48 years old Faisal Khan has invested his entire life to strengthen communal harmony. With the intent to maintain and promote peace and harmony between people and communities he took out countless marches not just within India but also between India and Pakistan. He can recite verses from Ramcharitmanas and from the Quran with equal conviction. He offers namaz in mosques and also receives prasad and blessings from the priest of Hindu temples. Last year he also took part in ‘Saryu Aarti’ in Ayodhya. In 2018 he was invited by the well-known preacher Murari Bapu to his ashram at Mahua, Gujarat, and felicitated during the ‘Sadbhavna Parv,’ as part of which Faisal also addressed the gathering present there. Murari Bapu was so overwhelmed upon hearing Ramcharitmanas verses from Faisal that he promised to visit ‘Sabka Ghar’ in Gaffar Manzil, near Jamia Milia, Delhi, which has been established by Faisal, dedicated to those who sacrificed their lives as victims of some form of discrimination or other. Sabka Ghar is a living example of communal harmony where people of different religious faiths come and live together, and celebrate different festivals like Holi, Diwali, Eid, Christmas, etc., together with equal fervour and spirit.

'Let difficulties know that you are too difficult to be broken'

"Difficulties in your life do not come to destroy you but to help you release the hidden potential and power". This quote by the late Dr APJ Abdul Kalam, a scientist and the 11th President of India, is the dictum for nurse Divya Sojan, who during the 11 years of her nursing career, has battled with tuberculosis (TB) thrice.

[podcast] Persons with disabilities & sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific


Listen to the Podcast featuring the 11th session of #APCRSHR10 Virtual on the theme of "Persons with disabilities and sexual and reproductive health and rights in Asia and the Pacific".

Be welcome to listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American-Podcasts, and other podcast streaming platforms.

[video] Persons with disabilities & sexual and reproductive health and rights in Asia Pacific

People with disabilities and SRHR in Asia Pacific | Phyu Nwe Win's intervention text

P H Y U   N W E   W I N

"Thank you for inviting me and for allowing me to talk about this very important topic. I will share some of my experiences, views and thoughts about the interlinkages of disability and Sexual and Reproductive Health and Rights in our region.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 10 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 10 เรื่อง นวัตกรรมและบรรทัดฐานที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ในเอเชียและแปซิฟิก

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 10 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 10 เรื่อง นวัตกรรมและบรรทัดฐานที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ในเอเชียและแปซิฟิก

Beth Schlachter กรรมการบริหารของ Family Planning 2020 ได้นำเสนอ เกี่ยวกับ Family Planning 2020 หรือ FP2020 นั้นเป็นความร่วมมือในระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงอีก 120 ล้านคน สามารถเข้าถึงและใช้ยาคุมกำเนิดได้ ภายในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ ผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทุกคนนั้น มีอิสระ และความสามารถในการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับการใช้การคุมกำเนิดสมัยใหม่ ความต้องการที่จะมีลูกหรือไม่มี การมีสุขภาพที่ดี และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในสังคมและการพัฒนา

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 10 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง นวัตกรรมและบรรทัดฐานที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 10th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of "Innovations and changing norms around sexual and reproductive health and rights (SRHR) in Asia and the Pacific".

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 10 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและบรรทัดฐานที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

Marriage is no child’s play

S H O B H A  S H U K L A  -  C N S

According to a report by UNICEF, India is home to the largest number of child brides in the world, accounting for more than one third of the global total of 650 million women and girls who were married as children. Of the country’s current total of 223 million child brides, 102 million were married before turning 15. Despite a legal ban on marriage of girls below 18 years of age, 27% of the girls in India are married before their 18th birthday and 7% are married before the age of 15. Girls living in rural areas are at greater risk. Structural inequalities, local culture and tradition, lack of education, poverty and insecurity, are some of the factors that are cited for this social evil that plagues our society.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

 
This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 9th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of humanitarian response in context of sexual and reproductive health and rights in Asia and the Pacific.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก | พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก | Chonghee Hwang ผู้จัดการอาวุโส Family Planning 2020 ประธานในการประชุมกล่าวว่า ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความขัดแย้งต่าง ๆ นั้นได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตในด้านของมนุษยธรรมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การเสียชีวิตและความพิการของมารดา

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American Podcasts, and other podcast streaming platforms.

[video] Medha Patkar reflects on Hathras incident and security of common people

Building resilience is critical to minimise the impact of humanitarian crises

The number of people affected and displaced by conflicts and natural disasters has almost doubled over the past decade and continues to rise. Climate crisis is a major driver and amplifier of disaster risks and losses, even as armed conflicts compel hordes of people to flee their homes in search of safety. Slow onset disasters, like extreme temperatures and droughts, have added to disaster related economic losses.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 8 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การทำแท้งอย่างปลอดภัยและสุขภาพ และสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน

โดยวันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น "วันยุติการตั้งครรภ์สากล" หรือ International Safe Abortion Day เป็นวันที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้มีการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เป็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญในระดับโลก และเนื่องด้วยวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมานี้ เราได้สูญเสียบุคคลสำคัญผู้หนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิการทำแท้ง นั่นคือ Ruth Bader Ginsburg ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ด้วยวัย 87 ปี โดยเธอได้ยืนยันเสมอว่าสิทธิในการทำแท้งเป็นกุญแจสำคัญในการปกครองตนเองของผู้หญิง และเธอได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการทำแท้งในระหว่างการพิจารณาคดี ในปีพ.ศ. 2536 ว่าสิทธิในการทำแท้งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้หญิง ซึ่งการตัดสินใจนี้พวกเธอต้องทำเพื่อตัวเอง ถ้าหากรัฐบาลควบคุมการตัดสินใจของพวกเธอแล้ว พวกเธอก็จะได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่ามนุษย์ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการเลือกของพวกเธอเอง”