การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

 
This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 9th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of humanitarian response in context of sexual and reproductive health and rights in Asia and the Pacific.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก | พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 9 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง การตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อเรื่องสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก | Chonghee Hwang ผู้จัดการอาวุโส Family Planning 2020 ประธานในการประชุมกล่าวว่า ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความขัดแย้งต่าง ๆ นั้นได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตในด้านของมนุษยธรรมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มชายขอบอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การเสียชีวิตและความพิการของมารดา

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes, American Podcasts, and other podcast streaming platforms.

[video] Medha Patkar reflects on Hathras incident and security of common people

Building resilience is critical to minimise the impact of humanitarian crises

The number of people affected and displaced by conflicts and natural disasters has almost doubled over the past decade and continues to rise. Climate crisis is a major driver and amplifier of disaster risks and losses, even as armed conflicts compel hordes of people to flee their homes in search of safety. Slow onset disasters, like extreme temperatures and droughts, have added to disaster related economic losses.

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 8 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การทำแท้งอย่างปลอดภัยและสุขภาพ และสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล

Warunee Kuthithamee วารุณี ขัติเตมี รายงาน

โดยวันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น "วันยุติการตั้งครรภ์สากล" หรือ International Safe Abortion Day เป็นวันที่องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้มีการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เป็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญในระดับโลก และเนื่องด้วยวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมานี้ เราได้สูญเสียบุคคลสำคัญผู้หนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิการทำแท้ง นั่นคือ Ruth Bader Ginsburg ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ด้วยวัย 87 ปี โดยเธอได้ยืนยันเสมอว่าสิทธิในการทำแท้งเป็นกุญแจสำคัญในการปกครองตนเองของผู้หญิง และเธอได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการทำแท้งในระหว่างการพิจารณาคดี ในปีพ.ศ. 2536 ว่าสิทธิในการทำแท้งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้หญิง ซึ่งการตัดสินใจนี้พวกเธอต้องทำเพื่อตัวเอง ถ้าหากรัฐบาลควบคุมการตัดสินใจของพวกเธอแล้ว พวกเธอก็จะได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่ามนุษย์ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการเลือกของพวกเธอเอง”

[podcast] การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 8 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 เรื่อง การทำแท้งอย่างปลอดภัย และสุขภาพและสิทธิทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก อันเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากล


This Podcast in Thai language is produced by Warunee Kuthithamee who is among #APCRSHR10 Media Fellows 2020, and shares highlight of the 8th session of APCRSHR10 Virtual on the theme of safe abortion and sexual and reproductive health and rights in Asia and the Pacific.

พอดแคสต์นี้โดย วารุณี ขัติเตมี ได้รายงานการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 8 ของการประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 10 โดยมีหัวข้อเรื่อง การทำแท้งอย่างปลอดภัยและสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเอเชียและแปซิฟิก

โดยวันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น "วันยุติการตั้งครรภ์สากล" ซึ่งเป็นวันรณรงค์เพื่อการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ในแนวทางด้านสาธารณสุข สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมในการสืบพันธุ์ หัวข้อในปีนี้คือ "การรับยาทางไกล การทำแท้งด้วยตนเอง และการเข้าถึงการทำแท้งอย่างปลอดภัยในบริบทของการแพร่ระบาดของ COVID-19"

Listen to this podcast from Warunee Kuthithamee on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn, aCast, Podtail, BluBrry, Himalaya, ListenNotes and other podcast streaming platforms.

'May you be the mother of many sons...'

S H O B H A   S H U K L A  -  C N S

...so goes an old common blessing given to an Indian bride, talks of gender equality notwithstanding. While the small family norm slogan of 'hum do, hamare do' (we two, ours two) has rubbed in well the penchant for begetting at least one son has not waned.

People on fast on Gandhi Jayanti to demand health for all

  • Profiteering from illness must come to an immediate end
  • Privatisation of public health services must stop and health services be nationalised
  • All government employees, elected representatives and their families must compulsorily seek healthcare from government facilities (immediate and full implementation of 2018 Allahabad High Court order)

Lifecycle approach: A panacea for population ageing and gender equality

S H O B H A   S H U K L A  -  C N S

The world celebrated International Day of Older Persons on 1st of October. Sri Lanka also celebrates its Children's Day on the same day. What a beautiful coincidence, even though perhaps purely by chance (and not by design). Indeed, this celebration of the young and old age alike is a symbolic representation of the lifecycle approach and intergenerational engagement that is crucial for addressing some of the challenges of population ageing or longevity.

Not symbolism but embodying Mahatma Gandhi in our lives is vital: Medha Patkar


[हिंदी] It is high time to move beyond mere tokenism when we commemorate Mahatma Gandhi, and begin truly embodying Gandhian values in all aspects of our lives. This rallying call was given by Medha Patkar, who is among the most respected development justice activists today. She was among the keynote speakers of the ongoing Valedictory Week to mark 150 years of Mahatma Gandhi being observed from 26 September to 2 October 2020 by The Public India.